מתמטיקה 4 יחידות

 

בגרות במתמטיקה 4 יח"ל מחולקת לשני שאלונים:

שאלון 804:

משקל הבחינה:
65% מהציון המשולב של שני השאלונים.

תוכן הבחינה ומועד קיומה:
ברוב בתי הספר בארץ ניגשים לבחינת הבגרות הזו במועד הקיץ של כיתה י"א.
בחינה זו כוללת חומר לימוד של שנתיים (כיתה י' + כיתה י"א).
בשאלון שלושה פרקים. בכל פרק יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש, ובסך הכל יש לענות על 6 שאלות. תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם, יענו על שש שאלות, הכוללות לפחות שאלה אחת מכל פרק.

שאלון 805:

משקל הבחינה:
35% מהציון המשולב של שני השאלונים.

תוכן הבחינה ומועד קיומה:
ברוב בתי הספר בארץ ניגשים לבחינת הבגרות הזו במועד הקיץ של כיתה י"ב.
בשאלון פרק אחד. יש לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע. תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם, יענו על שאלות או חלקי שאלות בניקוד מצטבר. הניקוד המירבי לא יעלה על 100 נקודות.

[contact-form-7 id="27" title="טופס יצירת קשר 2"]
כל הזכויות שמורות למטיק - 2016 © .