מתמטיקה 5 יחידות

 

הבגרות במתמטיקה 5 יח"ל מחולקת לשני שאלונים:

שאלון 806:

משקל הבחינה:
60%מהציון המשולב של שני השאלונים.

תוכן הבחינה ומועד קיומה:
ברוב בתי הספר בארץ ניגשים לבחינת הבגרות הזו במועד הקיץ של כיתה י"א, בחינה זו כוללת חומר לימוד של שנתיים (כיתה י' + כיתה י"א).
בשאלון שלושה פרקים. בכל פרק יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש, ובסך הכל יש לענות על 6 שאלות. תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם, יענו על שש שאלות, הכוללות לפחות שאלה אחת מכל פרק.

שאלון 807:

משקל הבחינה:
40% מהציון המשולב של שני השאלונים.

תוכן הבחינה ומועד קיומה:
ברוב בתי הספר בארץ ניגשים לבחינות הבגרות הזו במועד הקיץ של כיתה י"ב.
בשאלון שני פרקים. יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש בפרק הראשון, ושאלה אחת מתוך שתיים בפרק השני. תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם, יענו על שלוש שאלות מתוך חמש, הכוללות לפחות שאלה אחת מכל פרק.

[contact-form-7 id="27" title="טופס יצירת קשר 2"]
כל הזכויות שמורות למטיק - 2016 © .