Setup Menus in Admin Panel

קביעת שיעורים

חיפה, מגידו, נופית בעת כניסתכם למערכת קביעת שיעורים יש לבצע את הפעולות הבאות: 

1. לחיצה על כניסת תלמידים בצד ימין למעלה

2. בשדה כתובת המייל יש להכניס:

      או את כתובת המייל של התלמיד

      או את מספר הטלפון של התלמיד + @ + matic.co.il

לדוגמא:

3. על מנת לקבוע שיעור יש ללחוץ על השיעור הרצוי ביומן ולאשר רישום, יש לשים לב שאתם נרשמים לשיעור במקצוע הנכון.

4. על מנת לבטל שיעור יש ללחוץ על השיעור אליו התלמיד משובץ (מסומן בV ירוק), חשוב לבטל את השיעור עד 24 שעות לפני מועדו, אחרת השיעור יחוייב.

רעננה,  גן יבנה, אשדוד
אשקלון, בית חשמונאי, תל אביב, גדרה
top
כל הזכויות שמורות למטיק - 2016 © .