נפתחה ההרשמה לקורסי הקיץ במתמטיקה ואנגלית

נפתחה ההרשמה לקורסי הקיץ במתמטיקה ואנגלית

דפי עבודה במתמטיקה

תלמידים יקרים, ריכזנו עבורכם דפי עבודה במתמטיקה לכיתות ד'-ט', פתרונות למבחני בגרות ועבודות קיץ במתמטיקה. בהצלחה!

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ד'

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ה'

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ו'

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ז'

בכיתה ז' חומר הלימוד מתחלק לשלושה תחומים: התחום המספרי – תרגילי סדר פעולות חשבון הכוללים עבודה עם חזקות ושברים, מספרים מכוונים, ומספרים שליליים. התחום האלגברי – משתנים וביטויים אלגבריים, משוואה בנעלם אחד ופונקציה. התחום הגאומטרי – תכונותיהם של משולש, ריבוע, מלבן, טרפז ועוד, שטחים והיקפים וסוגי זוויות.

בעמודים הבאים תמצאו דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ז' המחולקים לפי נושאי הלימוד ומאגר מבחני מפמ"ר.

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ח'

בכיתה ח' חומר הלימוד מתחלק לשלושה תחומים: התחום המספרי – בו תלמדו את מושג היחס. התחום האלגברי – בו תמשיכו ללמוד פתרון משוואות ופונקציות וגם תלמדו מערכת משוואות קווית בשני נעלמים ומשוואת ערך מוחלט. התחום הגאומטרי – בו תלמדו משפטי חפיפה ודמיון וכיצד להוכיח תכונות גאומטריות.

בעמודים הבאים תמצאו דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ח' המחולקים לפי נושאי הלימוד, מבחנים ופתרונותיהם ומאגר מבחני מיצ"ב.

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ט'

בכיתה ח' חומר הלימוד מתחלק לשני תחומים: התחום האלגברי – חזקות ושורשים, הסתברות, טכניקה אלגברית ופונקציות ריבועיות. התחום הגאומטרי – דלתון, משולש שווה שוקיים, ישרים מקבילים, טרפז, מקבילית, מעוין וריבוע והוכחה על דרך השלילה.

בעמודים הבאים תמצאו דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ט' המחולקים לפי נושאי הלימוד ולפי רמות, מבחנים ומאגר מבחני מפמ"ר.

מבחני בגרות במתמטיקה

בעמוד הבא תמצאו מבחני בגרות ופתרונות במתמטיקה לכל הרמות: 3 יחידות במתמטיקה – שאלון 801 (182), שאלון 802 (381), שאלון 803 (382), 4 יחידות במתמטיקה – שאלון 804 (481), שאלון 805 (482), 5 יחידות במתמטיקה – שאלון 806 (581), שאלון 807 (582).

עבודות קיץ במתמטיקה

עבודות הקיץ מיועדות לתלמידים שמעוניינים להשלים פערים בחומר הלימוד במתמטיקה, לתלמידים שמעוניינים להתכונן למבחן מעבר במתמטיקה ולתלמידים שרוצים להגיע מוכנים ללימודים בשנה הבאה.

בעמוד הבא תמצאו עבודות קיץ במתמטיקה למסיימי כיתות ו'-י'.