משלימים פערים ומתכוננים לשנה הבאה: הצטרפו לקורסי הקיץ במתמטיקה ובאנגלית

משלימים פערים ומתכוננים לשנה הבאה: הצטרפו לקורסי הקיץ

חוברות עבודה לקורסי הקיץ

לפניכם חוברות עבודה לקורסי הקיץ של מטיק במתמטיקה ואנגלית.
הדפיסו את החוברות והביאו איתכם לשיעורים.