ckv

Embedded PDF

דוגמה

Embedded PDF יש לכם שאלות על דף העבודה? יש תרגיל שלא הצלחתם לפתור? השאירו תגובה הכוללת את מספר התרגיל ומורה של מטיק יענה לכם בהקדם 🙂 בחזרה לעמוד מתמטיקה לכיתה ו'

חבילת דפי עבודה במערכת הצירים לכיתה ז'

2 דפי עבודה המחולקים לפי נושאים שכתבו צוות המורים המומחים של מטיק. בכל דף עבודה הסבר על הנושא, 6 תרגילים ופתרונות (פתרון ראשון מלא והשאר תשובות סופיות). פירוט הדפים: סימון וזיהוי נקודות במערכת הצירים. צורות וחישובים במערכת הצירים. 15.90 ש"ח לרכישה לרכישה: הקודם הבא דפי עבודה ומבחנים נוספים